Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

HOE WIJ ONS AL 30 JAAR INZETTEN VOOR DE BESCHERMING VAN HET VITTEL-GEBIED

Lokale ingrediënten kiezen, koken met seizoensproducten, verspilling beperken ... we moeten u er niet meer van overtuigen hoe essentieel de bescherming van de natuurlijke hulpbronnen is om kwaliteitsvolle gerechten aan te bieden. 
Net als u delen we die overtuiging en bewaken we al jaren de kwaliteit van Vittel®. 

Hoe doen we dat?
We hebben alles aan de natuur te danken en daarom proberen we haar maximaal te beschermen. De kwaliteit van het water wordt op de eerste plaats bepaald door de grond waarin het water infiltreert voordat het, na contact met de rotsen, wordt gemineraliseerd

field

ONZE INITIATIEVEN

Het impluvium beschermen
Al bijna 30 jaar zet Vittel® zich in voor de bescherming van het natuurlijk mineraalwater Vittel® en van zijn impluvium (het gebied waarin het regenwater in de grond dringt), aan de hand van een innovatief programma in samenwerking met lokale actoren en deskundigen.

Vandaag verenigt het initiatief 37 partners-landbouwbedrijven die zich engageren om milieuvriendelijke landbouwpraktijken (geen gebruik van fytosanitaire producten en beperkt gebruik van nitraten) toe te passen voor een moderne, duurzame en rendabele landbouw. Dat vertaalt zich concreet in compostering om de vruchtbaarheid van de bodem te bevorderen, in de herintroductie van de teelt van luzerne en klaver om de bodemkwaliteit te verbeteren, en in wisselbouw om de verspreiding van onkruid en ongedierte tegen te gaan.

Inzetten op een verrijkte biodiversiteit
Hoe rijker de bodem is aan dier- en plantensoorten, hoe sterker zijn filterende en zuiverende kracht is op het water dat in de grond infiltreert. De initiatieven van Vittel gaan veel verder dan de bescherming van de bron: het is uiteindelijk de hele biodiversiteit van het Vittel-gebied die beschermd wordt zodat die zich ten volle kan blijven ontwikkelen. Dankzij die initiatieven is de populatie insecten met 17% en de populatie vogels met 20% toegenomen en zijn zeldzame soorten naar het gebied teruggekeerd.
 
Een natuurlijke aanvulling van de waterreserves, onder toezicht
Natuurlijk mineraalwater beschermen betekent niet alleen de kwaliteit maar ook de kwantiteit beschermen en toezien op de natuurlijke aanvulling van de waterreserves. Als verantwoordelijke gebruiker van het grondwater hebben we verscheidene jaren geleden reeds tal van acties ondernomen waardoor we onze afname konden verminderen. We dragen zorg voor deze hulpbron, zowel op individueel als op collectief vlak. 

Al die initiatieven en verwezenlijkingen zijn op de eerste plaats te danken aan de mannen en vrouwen die met veel passie en energie samenwerken om het milieu, de biodiversiteit en de bron te beschermen. Dat verklaart waarom Vittel® een natuurlijk mineraalwater van hoge kwaliteit is. Zijn rijkdom aan mineralen zal de smaken van uw gerechten sublimeren en uw gasten in vervoering brengen.