Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.
Overslaan en naar de inhoud gaan
ART_05_IMG_01

KENT U DE VOGEZEN?

Dit bergmassief heet al zo sinds de oudheid. Het zit tussen het plateau van Lotharingen en de vlakte van de Elzas in en heeft altijd al een wat verborgen en mysterieus karakter gehad! Onder de schijnbare rust bruist immers een natuur vol leven ... De streek kent een opmerkelijk rijke biodiversiteit die ze dankt aan de grote variatie aan natuurlijke milieus. Er zijn zowel bossen als meren, rivieren, boomgaarden, rotsflanken ...

Deze natuurlijke diversiteit vormt de ideale wieg voor een veelheid aan planten- en diersoorten! Een koninkrijk vol leven!

Dit is ook de uitzonderlijke geboortegrond van Vittel®, dat op natuurlijke wijze uit deze bloeiende omgeving opborrelt: de authentieke natuur waaraan het water zijn karakter ontleent. De bodem in de Vogezen en al zeker rond de bron van Vittel® is niet zomaar een bodem als alle andere, met zijn kalksteen, krijt, mergel, dolomiet ...

DEZE WAARDEVOLLE BODEM BESCHERMEN BETEKENT OOK DE KWALITEIT VAN HET WATER INTACT HOUDEN. HOE GAAT DAT IN ZIJN WERK?

Om te beginnen houden we nauwlettend de kwaliteit van de bodem in het oog. Het water sijpelt er immers traag doorheen de filters van de bodempercelen in dit landsgedeelte, waar het door het contact met het gesteente zijn minerale samenstelling verkrijgt. Op dat niveau zijn al sinds 1989 onderzoeksgroepen van het Nationaal Instituut voor Bodemkundig Onderzoek en tal van experts actief. Samen hebben ze een streng kader opgesteld van maatregelen ter bescherming van het impluvium van Vittel® dat zich uitstrekt over 11 400 hectare.

In de loop der jaren, meter per meter, hebben tientallen initiatieven ertoe bijgedragen om deze prachtige omgeving in stand te houden, onder meer door de aanplanting van heggen en loofbomen, rond en in de velden om de biodiversiteit van de landbouwpercelen zelf te verhogen en bij weidelanden om de grazende dieren schaduw te bieden. In de 300 hectare bossen lopen experimenten om tot een duurzaam beheer van de ontginning te komen …

De resultaten blijven niet uit en soms is er al eens sprake van een heuse verrassing, zoals de onverwachte terugkeer van zeldzame soorten zoals de klapekster, de hop, de grote vuurvlinder of de moerasparelmoervlinder ...

In een harmonieuze samenhang met al wat leeft, dankzij de zorgzame omgang met deze waardevolle natuur, geeft de bodem van Vittel als wederdienst ook het beste van zichzelf onder de vorm van een uiterst pure en evenwichtige minerale samenstelling.